Soal Jawab Undang-undang Kontrak-Muhammad Fathi Yusof

Soal Jawab Undang-undang Kontrak

Muhammad Fathi Yusof

PTS Professional

2006

Bahagian

  1. Pengenalan
  2. Elemen Utama Kontrak
  3. Kandungan Kontrak
  4. Kontrak Batal dan Boleh Batal
  5. Menamatkan Kontrak
  6. Kontrak-kontrak Perniagaan
Advertisements
This entry was posted in Law Book. Bookmark the permalink.