Papers on Islamic Law Written By Dato’ Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid

 1. Kertas Cadangan Memasukkan Peruntukan Penubuhan Mahkamah Syariah Dalam Perlembagaan Negeri dan Persekutuan Oleh :Ybhg. Dato’ Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid 17-18 Julai 1992(No. rujukan: 1999/0006172; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)
 2. Bengkel Pengurusan Dan Pentadbiran Mahkamah Syariah – Pengurusan Pentadbiran Keadilan Di Mahkamah Syariah Oleh: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, Kulliyyah Undang-Undang, UIA, Petaling Jaya.(No. rujukan: 1999/0006217; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)
 3. Towards The Establishment of The Institute of Syariah Law Of Malaysia (ISLAM) By : Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid, Kulliyyah of Laws.(No. rujukan: 1998/0018422; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)
 4. Ke arah Peningkatan Taraf Mahkamah Syariah oleh: Dato’ Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid.(No. rujukan: 1998/0018423; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)
 5. Akta Pembahagian Pesaka Dan Pewarisan Orang Islam: Suatu Cadangan oleh: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (Kulliyyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa).(No. rujukan: 1998/0018424; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)
 6. SEMINAR SYARIAH DAN COMMON LAW DI MALAYSIA – UNDANG-UNDANG TANAH: CARA EKSPLOTTASI MENGIKUT MENGIKUT ISLAM DAN SEKULAR, OLEH: Y.BHG. PROF. DATO’ NIK ABDUL RASHID BIN NIK ABDUL MAJID; PENSYARAH FAKULTI UNDANG-UNDANG UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA, DI DEWAN MUKTAMAR, PUSAT ISLAM, JABATAN PERDANA MENTERI, KUALA LUMPUR, 16 -17 MEI 1992.
  BAHAN INI MERUPAKAN BAHAN TERTANGGUH YANG TELAH DITERIMA PADA TAHUN 1998.
  (No. rujukan: 2005/0014827; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)
 7. Kanun Tanah Negara : Aspek-Aspek Percangahan Dengan Islam. Oleh: Nik Abdul Rashid , Fakulti Undang-Undang UM.

(No. rujukan: 1998/0018766; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

8. Seminar Syariah & Common Law di Malaysia, Undang-Undang Tanah:Pembangunan   Tanah Mengikut Islam & Sekular oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, 16-17 Mei, 1992.

Advertisements
This entry was posted in Islamic Law, Karya Dato Nik Abdul Rashid di Arkib Negara. Bookmark the permalink.