Karya Prof Dr Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid di Arkib Negara

   
1 Amanah Dan Kejujuran Islam Dalam Perkhidmatan Oleh Nik Abdul Rashid, Amanat Pengarah Kepada Kakitangan ITM , Pada 29 Julai, 1981.

(No. rujukan: 1996/0000242; Jenis bahan: Terbitan; Negeri: IBU PEJABAT)

2 A Student’s Guide On Legislative Drafting; By Nik Abdul Rashid, 1976

(No. rujukan: 1997/0010644; Jenis bahan: Terbitan; Negeri: IBU PEJABAT)

3 Perlembagaan Negara-Negara Asean: Satu Kajian Perbandingan; Oleh Nik Abdul Rashid, Bil. 3, Januari 1973

(No. rujukan: 1997/0010899; Jenis bahan: Terbitan; Negeri: IBU PEJABAT)

4 Ke Arah Penubuhan Institut Pembangunan Tanah Negara oleh Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0017488; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

5 General Couse: Immovable Property by Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0017501; Jenis bahan: Terbitan; Negeri: IBU PEJABAT)

6 En. Nik Abdul Rashid. Kursus Musyawarah Pegawai-Pegawai ITM, di Hotel Merlin, Bukit Fraser , Tarikh 24, 25 * 26/10/80. Anjuran Institut Teknologi Mara.

(No. rujukan: 1998/0017620; Jenis bahan: Fail; Negeri: IBU PEJABAT)

7 Administration of State Correctional Institutions by Nik Abdul Rashid (MPA Thesis)

(No. rujukan: 1998/0017771; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

8 Session III(1) : Advising, Politicking and Participating : The Civil Service and the constitution by Assiciate Prof. Dato’ Nik Abdul Rashid b Nik Abdul Majid.

(No. rujukan: 1998/0017815; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

9 Kedudukan Kuasa Otonomi Badan-Badan Berkanun Dahulu dan Masa ini. Penceramah: Dato’ Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. 17 Feb. 1987

(No. rujukan: 1998/0018223; Jenis bahan: Teks Ucapan; Negeri: IBU PEJABAT)

10 Panel 2: Kedudukan Autonomi Badan-Badan Berkanun oleh: Y. Bhg. Prof. Madya Dato’ Nik Abdul Rashid b. Nik Abdul Majid, Pensyarah Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya.

(No. rujukan: 1998/0018229; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
11 Peluang Pekerjaan Selepas Bersara:Beberapa Kemungkinan oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, Kuliyyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa, Awanal Genting, 12 Feb-15 Feb, 1992.

(No. rujukan: 1998/0018274; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

12 Angkasa:Syor-Syor Tentang garis-Garis Kasa Mengenai Reformasi Ordinan Koperatf, 1948 disusun oleh Nik Abdul Rashid Majid, Rafidah Aziz, Ismail Din.

(No. rujukan: 1998/0018288; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

13 Angkasa:Laporan Simposium Reformasi Undang-Undang Koperasi disusun oleh Nik Abdul Rashid, 17 Ogos, 1974, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

(No. rujukan: 1998/0018289; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

14 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Hukum Syara’ Dan Undang-Undang Sivil Ke 3 Sabah, Kota Kinabalu: Islam Dalam Perlembagaan Malaysia oleh: Nik abdul Rashid Nik Abdul Majid

(No. rujukan: 1998/0018311; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

15 The Environmental Quality: what Can Nations do in the Prevention of Pollution by Nik Abdul Rashid (University of Malaya)

(No. rujukan: 1998/0018395; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

16 Sepintas Lalu mengenai Kumpulan Latihan dinamik suatu pendekatan Baru Dalam Perhubungan Manusia oleh Nik Abdul Rashid (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya.

(No. rujukan: 1998/0018404; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

17 Konvensyen UMNO Kelantan 1986: Kelantan Kearah Tahun 1990: Cabaran sosio-ekonomi Dan Politik oleh: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (Faculty Undang-Undang Universiti Malya) di Kota Bharu , Kelantan 17 & 18 Okt. 1986.

(No. rujukan: 1998/0018405; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

18 Kertas Konsep: Kearah Satu sistem keadilan bagi Malaysia: Kes Bagi Meletakkan Kuasa Kehakiman Syariah di Bawah Bidangkuasa Persekutuan. Oleh:- Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid. Kulliyyah Undang-Undang (UIA)

(No. rujukan: 1998/0018421; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

19 Towards The Establishment of The Institute of Syariah Law Of Malaysia (ISLAM) By : Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid, Kulliyyah of Laws.

(No. rujukan: 1998/0018422; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

20 Ke arah Peningkatan Taraf Mahkamah Syariah oleh: Dato’ Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid.

(No. rujukan: 1998/0018423; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
21 Akta Pembahagian Pesaka Dan Pewarisan Orang Islam: Suatu Cadangan oleh: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (Kulliyyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa).

(No. rujukan: 1998/0018424; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

22 Problem Solving Manual by: Nik Abdul Rashid Nik abdul Majid (International Islamic University)

(No. rujukan: 1998/0018425; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

23 Education & Training on Quality: an Islamic Perspective by: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid Kulliyyah of Laws (International Islamic University Malaysia).

(No. rujukan: 1998/0018426; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

24 A Review of The Present System of sole Section Teaching by: Nik Abdul Rashid b. Nik Abdul Majid (Kulliyyah of Laws, International Islamic University) 1993.

(No. rujukan: 1998/0018427; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

25 The Book of Love by: Nik Abdul Rashid Majid (International Islamic University, Petaling Jaya.) 1993.

(No. rujukan: 1998/0018428; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

26 Malay Reservation Land: Concepts by: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia)

(No. rujukan: 1998/0018429; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

27 Peranan Institusi Masjid Dalam Pembangunan Umat Islam oleh: Nik Abdul Rashid Majid (UIA).

(No. rujukan: 1998/0018430; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

28 Pengurusan Pentadbiran Keadilan di Mahkamah Syariah oleh: Nik Abdul Rashid (Kulliyyah Undang-undang, U.I.A. PJ)

(No. rujukan: 1998/0018431; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

29 Problem solving Manual by: Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid (Kulliyyah of Laws, International Islamic University) 1993.

(No. rujukan: 1998/0018432; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

30 Session III(1) : Advising Politicking and Participating ( The Civil Service And The Constitution) by Associate Prof. Dato’ Nik Abdul Rashid b. Nik Abdul Majid.

(No. rujukan: 1998/0018433; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
   
   
31 Bahasa Melayu Kini: Menuju ke Era Baru. Oleh: Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid, Pengarah Eksekutif, Perbadanan Muzium Melaka). PERZIM 1994.

(No. rujukan: 1998/0018434; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

32 A Review of the Coastal Zone Legislation In Malaysia by Nik Abdul Rashid, Director MARA Institute of Technology Malaysia.

(No. rujukan: 1998/0018438; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

33 Paper 9: Surveying Profession: A Legal Review by: Nik Abdul Rashid bin Nik Abd. Majid.

(No. rujukan: 1998/0018440; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

34 Planning And Adminstration Of Industrial Development Programs:A Case Study On Malaysia by Nik Abdul Rashid, 20 July, 1968.

(No. rujukan: 1998/0018443; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

35 Manual On Law & Society (Law 1315) by Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid.

(No. rujukan: 1998/0018459; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

36 Seminar Interprestasi Dan Penterjemahan Dalam Konteks Ilmu Pengetahuan Dan Hubungan Antarabangsa: Bahasa Malaysia Dalam Undang-Undang:Penterjemahan Dan Interprestasi Undang-Undang oleh Prof. Madya Nik Abdul Rashid, 28 &29 Julai, 1978.

(No. rujukan: 1998/0018466; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

37 The Port Of New York Authority (A Case Study) P.A. 230: Term Papaer Submitted In Partial Fulfilment of The Course P.A.230 by Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0018469; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

38 Seminar In Organization Theory An Analytical study Of The Prison Organization and administration in Pittsburgh. C.C. 320 by Nik Abdul Rashid Dec 10, 1968.

(No. rujukan: 1998/0018470; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

39 Budget Organizationand process: A Comparative study of the budget organization and process in Malaysia and The Philippines (Course P.A. 201) BY Dr. Jay doubleday, Term Paper Submitted by: Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0018471; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

40 Seminar Kebangsaan Pengurusan Personalia Pelajar ke 2: Kearah Penubuhan Badan Profesional Pendidikan: Suatu Kemungkinan oleh: Nik Abdul Rashid Majid (Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya)

(No. rujukan: 1998/0018476; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
41 Bahasa Malaysia Dalam Profession Oleh: Prof. Nik Abdul Rashid (Fakulti Undang-undang, Universiti Malaya).

(No. rujukan: 1998/0018477; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

42 A Case A Program On Multinational Corporations In an Institution Of Higher Learning in Malaysia. Presented by: En. Nik Abdul Rashid, Pengarah Institut Teknologi MARA.

(No. rujukan: 1998/0018478; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

43 Peranan guru-guru dalam pembinaan bangsa: suatu tinjauan sebelum dan selepas merdeka, oleh: Nik Abdul Rashid Majid (Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya), Penerbit: Maktab Perguruan Kinta Ipoh.

(No. rujukan: 1998/0018479; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

44 Konvesyen Kedua Guru-Guru Maktab Rendah Sains MARA: Konsep “Social Engineering” Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan oleh: Nik Abdul Rashid, Kuli Kedah 3hb. Jan. – 7hb. Jan. 1978.

(No. rujukan: 1998/0018480; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

45 Kertas Konsep:Bahasa Melayu Kini:Menuju Ke Era Baru oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, 1994.

(No. rujukan: 1998/0018563; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

46 Kertas Konsep:Muzium Cenderamata (Souvenir Museum) oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, 1994.

(No. rujukan: 1998/0018564; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

47 Kertas Konsep:Peranan Institusi Masjid Di Abad Ke 21 oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, 1994.

(No. rujukan: 1998/0018565; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

48 Dakwah Dalam Zaman Sains Dan Teknologi:Suatu Tinjauan oleh Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0018566; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

49 Akta Universiti Dan Kolej Universiti suatu Ulasan oleh Nik Abdul Rashid, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1976.

(No. rujukan: 1998/0018567; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

50 Criminal Law Tutorial Problems by Nik Abdul Rashid, 1978.

(No. rujukan: 1998/0018570; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
   
51 Seminar Kedua Kontrek Binaan (Pentadbiran & Perundangan):Kontrek Binaan:Masalah Dan Kemungkinan oleh Nik Abdul Rashid, Kuala Lumpur, 14 Nov, 1981.

(No. rujukan: 1998/0018571; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

52 Land Reform by Nik Abdul Rashid, Seminar On Human Rights and Development in the Rural Rights Areas of south East Asian Region, Penang, 30 Nov-4 Dec, 1981.

(No. rujukan: 1998/0018572; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

53 Hikmah Di Sebalik Hijrah Dalam Zaman Sains Dan Teknologi oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, JPM, Kuala Lumpur, 3 Ogos 1989.

(No. rujukan: 1998/0018574; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

54 Asian-American Conference On Environmental Protection 1978 (Sapporo, Japan):Environmental Law In Malaysia:A Survey by Nik Abdul Rashid, 1978.

(No. rujukan: 1998/0018575; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

55 Asian-American Conference On Environmental Protection 1978 (Sapporo, Japan), The Environmental Quality:What can Nations do in the Prevention of Pollution by Nik Abdul Rashid, 1978.

(No. rujukan: 1998/0018576; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

56 Kertas Konsep:Ke Arah Menangani Bencana Dengan Bermatlamat Kebakaran Sifar oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, 1996.

(No. rujukan: 1998/0018577; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

57 Kertas Konsep:Pembangunan Bukit Senjuang Sebagai Taman Rempah Ratus, Bazaar Rempah Ratus Melaka, Muzium Rempah Ratus Dan Pusat Dagangan Rempah Ratus Dunia oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, 1996.

(No. rujukan: 1998/0018578; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

58 Kertas Konsep:Ke Arah Mewujudkan Emporium Malam Melaka (The Malacca Night Emporium) oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, 1996.

(No. rujukan: 1998/0018579; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

59 Seminar Tanah Rizab-Perspektif Pembangunan, 28 Sept, 1993:Malay Reservation Land:Concepts by Dato’ Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid.

(No. rujukan: 1998/0018601; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

60 Peranan Guru-guru Dalam Pembinaan Bangsa: Suatu Tinjaun Sebelum Dan Selepas Merdeka. oleh: Nik Abdul Rashid Majid (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

(No. rujukan: 1998/0018686; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
61 The Environmental Quality: What can Nations do in the Prevention of Pollution by Nik Abdul Rashid (University of Malaya).

(No. rujukan: 1998/0018698; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

62 Akta Dan Dasar Pelajaran Kebangsaan : Satu Penilaian Semula oleh: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya)

(No. rujukan: 1998/0018699; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

63 Legal Education In Malaysia A Review by: Nik Abdul Rashid (Faculty Of Law (University of Malaya).

(No. rujukan: 1998/0018700; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

64 Tanah rizab Melayu: Suatu Perspektif oleh: Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya.

(No. rujukan: 1998/0018701; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

65 Lapuran Simposium Refomasi Undang-Undang Koperasi pada 17gb Ogos 1974 Di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Disusun oleh: Nik Abdul Rashid – anjuran ANGKASA – Angkatan Kerjasama Kebangsaan Malaysia Berhad. 1974.

(No. rujukan: 1998/0018704; Jenis bahan: Terbitan; Negeri: IBU PEJABAT)

66 Seminar Mak Nyah 24hb & 25hb Oktober 1987 ” Ke Arah Menentukan Identiti Dan Status Mak Nyah Dalam Masyarakat” – ” Mak Nyah Dari Segi Undang-Undang Negara ” oleh Nik Abdul Rashid Bin Nik Abdul Majid. (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya).

(No. rujukan: 1998/0018705; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

67 Sejarah Peerundangan Sabah oleh: Nik Abdul Rashid (Pengarah, Institut Teknologi MARA. Di Seminar Sejarah Dan Masyarakat Sabah 12-16 Ogos 1981 anjuran Yayasan Sabah dengan Kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia.

(No. rujukan: 1998/0018706; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

68 Hakmilik atas Kayangan : Suatu Tinjauan. oleh: Nik Abdul Rashid, Universiti Malaya. dibentangkan Dalam seminar Hakmilik subsidiary (Institut Tadbiran Awam Negara) INTAN*

(No. rujukan: 1998/0018707; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

69 Seminar Tertinggi Pembangunan Tanah – Undang-undang Tanah Dan Implikasinya Ke atas Dasar Tanah,. Bukit Frazer 6hb – 8hb Mei, 1976 oleh Nik Abdul Rashid (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya).

(No. rujukan: 1998/0018708; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

70 Pendidikan Hukum Dan Profesyen Kepeguaman oleh: Nik Abdul Rashid, Fakulti Undang-Undang , UM.

(No. rujukan: 1998/0018709; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
   
71 Kontrek Binaan: Masalah Dan Kemungkinan oleh: Nik Abdul Rashid, Institut Teknologi MARA.

(No. rujukan: 1998/0018710; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

72 Konvensyen Kedua Guru-guru Maktab Rendah Sains MARA: Konsep “social Engineering” Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan oleh: Nik Abdul Rashid Kulim, Kedah.

(No. rujukan: 1998/0018712; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

73 Pendidikan Hukum Dan Profession Kepeguaman oleh: Nik Abdul Rashid (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya) 1979.

(No. rujukan: 1998/0018715; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

74 Seminar Kearah Meniggikan Nilai Tanah Rizab Melayu Kuala Lumpur, 1 hb. Julai 1979 ” Kearah Meninggikan Tanah Rizab Melayu” oleh: Nik Abdul Rashid (Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya).

(No. rujukan: 1998/0018716; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

75 Pendidikan Teknologi Teras Pembangunan oelh: Nik Abdul Rashid, Pengarah ITM.

(No. rujukan: 1998/0018717; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

76 SEMINAR KEDUA KONTREK BINAAN (PENTADBIRAN & PERUNDINGAN): Kontrek Binaan: Masalah Dan Kemungkinan oleh: Nik Abdul Rashid, ITM.

(No. rujukan: 1998/0018719; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

77 Kedudukan Undang-Undang Islam Di Bawah Perlembagaan oleh: Nik Abdul Rashid, Fakulti Undang-undang Universiti Malaya.

(No. rujukan: 1998/0018720; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

78 Perlembagaan Negara-Negara Asean: Satu Kajian Perbandingan oleh Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0018722; Jenis bahan: Terbitan; Negeri: IBU PEJABAT)

79 Bahasa Malaysia Dalam Undang-Undang: Penterjemahan Dan Interpretasi Undang-Undang oleh: Prof. Madya Nik Abdul Rashid, Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya.

(No. rujukan: 1998/0018723; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

80 Undang-Undang Tanah Dan Implikasinya Ke Atas Dasar Tanah bukit Frazer 6hb – 8 Mei 1976 oleh Nik Abdul Rashid, Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya.

(No. rujukan: 1998/0018724; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

   
   
81 Pembangunan Harta Wakaf Di Malaysia Dari Kacamata Undang-Undang, Universiti Malaya. oleh Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0018725; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

82 Pencen Di Bawah Perlembagaan oleh: Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0018726; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

83 Ke Arah Penubuhan Institut Pembangunan Tanah Negara oleh Nik Abdul Rashid

(No. rujukan: 1998/0018727; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

84 Pendidikan Teknologi Teras Pembangunan oleh: Nik Abdul Rashid. Pengarah ITM.

(No. rujukan: 1998/0018728; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

85 Legal Education In Malaysia: A Review by: Nik Abdul Rashid (Faculty of Law University of Malaya.

(No. rujukan: 1998/0018729; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

86 Kesarjanaan Melayu Dalam Bidang Sains Dan Teknologi oleh: Nik Abdul Rashid, Pengarah ITM.

(No. rujukan: 1998/0018730; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

87 Akta Dan Dasar Pelajaran Kebangsaan : Suatu Penilaian Semula Oleh: Nik Abdul Rashid.

(No. rujukan: 1998/0018731; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

88 Bumiputera Dalam Pendidikan Profesional: Masalah Dan Kemungkinan oleh: Nik Abdul Rashid

(No. rujukan: 1998/0018732; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

89 Lapuran Simposium Refomasi Undang-Undang Koperasi Pada 17 hb. Ogos 1974 di Universiti Malaya, K. Lumpur disusun oleh Nik Abdul Rashid

(No. rujukan: 1998/0018735; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

90 Kanun Tanah Negara : Aspek-Aspek Percangahan Dengan Islam. Oleh: Nik Abdul Rashid , Fakulti Undang-Undang UM.

(No. rujukan: 1998/0018766; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

91 Kertas Konsep Cadangan Menerbitkan Selera Perdana Mengandungi semua jenis masakan Kelantan. oleh: Nik Abdul Rashid Majid, Untuk Mesyuarat Lembaga, Perdana Resort.

(No. rujukan: 1998/0018767; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

92 Dakwah Dalam Zaman Sains Dan Teknologi: Suatu tinjauan oleh: Nik Abdul Rashid, Pengarah ITM.

(No. rujukan: 1998/0018768; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

93 Seminar on Vision 2020 : Innovative Planning and Development of Urban Centree by: NIk Abdul Rashid, Law Faculty UIA. P.J.

(No. rujukan: 1998/0018769; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

94 Bahasa Melayu Dalam Bidang Undang-Undang Dari Perspektif Penggunaan Di Institusi Pengajian Tinggi oleh: Nik Abdul Rashid. Fakuti Undang-Undang UIA.

(No. rujukan: 1998/0018771; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

95 Dinamik Kepimpinan Islam oleh: Nik Abdul Rashid Majid, UIA.

(No. rujukan: 1998/0018772; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

96 Torts Tutorial Problems (incorporating all examinations 1972 -1979) by Nik Abdul Rashid

(No. rujukan: 1998/0018774; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

97 The Environmental Quality: What can Nations do in the Prevention of Pollution by Nik Abdul Rashid, UM.

(No. rujukan: 1998/0018775; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

978 Problems And Prospects of Environmental Pollution in Malaysia by Nik Abdul Rashid Majid.

(No. rujukan: 1998/0018776; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

99 KE ARAH KEMISKINAN SIFAR: Suatu Agenda Kerajaan Negeri Kedah Sebagai Suatu Jihad Untuk Melepaskan Masyarakat Dari Belenggu Kemiskinan oleh Nik Abdul Rashid bin Nik Majid , Pengarah Eksekutif, Perbadanan Muzium Melaka,

(No. rujukan: 1998/0018777; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

100 UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: Cabaran Dan Harapan oleh: Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid, Kulliyyah Undang-Undang, UIA.

(No. rujukan: 1998/0018778; Jenis bahan: Kertas Kerja; Negeri: IBU PEJABAT)

Advertisements
This entry was posted in Karya Dato Nik Abdul Rashid di Arkib Negara. Bookmark the permalink.