AKTA DAN DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN: SUATU PENILAIAN SEMULA-Dato Prof Dr Nik Abdul Rashid

AKTA DAN DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN:

SUATU PENILAIAN SEMULA

Oleh : Dato Prof Dr Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid

KANDUNGAN

              I.      Iqra

           II.      Pendidikan Untuk Hidup

         III.      Sejarah Pendidikan Negara: Suatu Peringatan

        IV.      Objektif Pendidikan

           V.      Perpaduan Kaum Melalui Pendidikan

        VI.      Pembangunan Negara Melalui Pendidikan

      VII.      Bahasa Melayu sebagai Teras Pendidikan dan sebagai Bahasa Keilmuan

   VIII.      Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Antarabangsa

        IX.      Bahasa Arab sebagai Bahasa Dunia dan Akhirat

           X.      Bahasa Cina sebagai Bahasa Sumber Ilmu.

        XI.      Peranan Ibu Bapa dalam Pendidikan

      XII.      Profesion Keperguruan

   XIII.      Masalah Dalam Pencapaian Matlamat Dasar Pendidikan Negara

   XIV.      Renungan dan Tindakan Serta Merta

RUJUKAN

  1. Akta Pelajaran, 1961. No 43 of 1961.
  2. Rancangan Malaysia Kelima, 1986-1990.
  3. Laporan Jawatankuasa Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, Kementerian Pelajaran, Kuala Lumpur, 1979.
  4. Educational Statistics, 1971, 1976-79.
  5. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Negeri Pulau Pinang”, oleh Abdul Rani bin Pawanchik dalam KONPEN IX, USM, 1984.
  6. Education in Malaysia, 1974 Kementerian Pelajaran, 1975.
  7. Report on the Committee on Curriculum Planning and Development, Kementerian Pelajaran, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1967.
  8. Laporan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Terhadap Pelajaran Agama Islam Mengikut Syor-syor Penyata Razak, 1956, dan Jawatankuasa Menyemak Pelajaran, 1960. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972.
  9. Buku Panduan Telefon, 1983.

10.  Perlembagaan Malaysia, 1957 dan 1963 (Dengan Pindaan-pindaan.)

Advertisements
This entry was posted in Akta Pelajaran, Karya Dato Nik Abdul Rashid di Arkib Negara. Bookmark the permalink.